KROMĚŘÍŽSKÝ ZÁMECKÝ AREÁL V KONTEXTU EVROPSKÉ UMĚLECKÉ A INTELEKTUÁLNÍ DISKUZE

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška představí zámek a obě kroměřížské zámecké zahrady v zrcadle otázek, které byly zásadní pro tehdejší společnost. Přiblíží evropské zámecké areály, které byly pro kroměřížské majitele inspirací. 

Účinkují

Přednášející: Mgr. Ondřej Zatloukal, vedoucí odboru starého umění a knihoven v Muzeu umění Olomouc

Kontakty

www.nczk.cz

Termíny