Sklo z Annína (tak trochu jinak)

Volný čas
Zveme vás na přednášku PhDr. Jitky Lněničkové. Sklárna v Anníně oslaví v roce 2016 již 220 let od svého založení a její historie je nejen dlouhá, ale i velmi pestrá. Dnes si většina lidí spojuje s Annínem hlavně broušené sklo, ale nebylo tomu tak vždy. A právě méně známým postavám z historie sklárny a její pozapomenuté výrobě je věnována přednáška kurátorky Pavilonu skla v Klatovech a Sklářského muzea v Anníně.

Termíny