Rétorika nejen pro introverty

Kurzy, vzdělání, konference

Čeká vás prezentace nebo veřejné vystoupení a máte obavy, že se nebudete cítit ve své kůži? Bojíte se, že to dopadne špatně? Nebojte se víc, než je nezbytně nutné. Pomohu vám.

 

Program kurzu  

1. Síla a jedinečnost introvertů. Co mohou druhým nabídnout?

2. Jak prezentovat a nezničit se? Dobrá příprava zahrnuje i péči o sebe.

3. Neverbální komunikace. Přecvičovat, či nepřecvičovat introvertní projevy?

4. Hlasová technika. Dechová, hlasová a artikulační cvičení.

5. Trocha češtiny a stylistiky nikoho nezabije.

6. Kompozice veřejného vystoupení. Jaké máme možnosti? Upoutat dramatickým chaosem, nebo pomoci najít smysl a řád? Důležitost zarámování.

7. Základní typy prezentací v Powerpointu, jejich výhody a nevýhody.

8. Krátké samostatné prezentace účastníků kurzu. Jejich strukturované hodnocení a individuální doporučení.Více zde: http://www.skolitelka.eu/kurzy-retoriky/

Přihlaste se zde: http://www.naucmese.cz/prihlaska-na-kurz/retorika-nejen-pro-introverty?courseTermId=9019

Účinkují

Mgr. Hana Borovská Ph.D., je celoživotní hledačka pravdy a chyb (www.ceske-korektury.cz). Pravdu hledala dlouhé roky zejména v literatuře a filosofii, v letech 2001–2015 působila jako odborná asistentka na katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty MU v Brně. Vedla semináře a přednášky zaměřené na kultivování jazykového projevu, prezentačních dovedností, umění úspěšné a bezkonfliktní komunikace. Jejím cílem vždy bylo podporovat lidi ve schopnosti srozumitelně a přijatelně vyjadřovat vlastní názory, přijímat i pohled ostatních a vytvářet pro takovou komunikaci bezpečné a inspirativní prostředí. Během práce na fakultě se však postupně prohlubovalo její zklamání z toho, že v akademickém prostředí se nedá najít ani pravda, ani návod na to, jak žít. Odpověď na tuto otázku stále hledá a o své objevy a přešlapy na cestě za (sebe)poznáním a spiritualitou se ráda dělí. Společně s Ing. Janem Havelkou je spoluautorkou knihy Cesta z deprese, která vyjde v prosinci 2015. Pořádá semináře Rétorika nejen pro introverty a Cesta z deprese.

 

Kontakt a více informací:

hana.borovska@gmail.com

www.skolitelka.eu

Termíny