Koncert pro violoncello a klavír - Zuzana Robová – violoncello, Petr Kašpar - klavír

Hudba

Program koncertu pro violoncello a klavír se bude odvíjet od dvou tematických okruhů, z nichž první bude prezentován tvorbou Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové, zatímco druhý, poněkud kontrastní, představí skladby slavných či méně známých zástupců romantismu, a to v různých podobách tohoto hudebního slohu (P. I. Čajkovskij, S. V. Rachmaninov, M. Bruch, G. Bantock, D. van Goens).

Koncert se koná ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 19.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 70,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

Termíny