Roman Tadič: Šajeni - Indiáni v soukolí kolonizace a globalizace

Kurzy, vzdělání, konference

Jak žili a jaké hodnoty ctili lidé, kteří inspirovali řadu literárních a filmových děl?

Nahlédněme do jedinečné kultury indiánského etnika Velkých plání. Už více než dvě století se Šajeni „stýkají a potýkají“ se Spojenými státy. Přišli o politickou a ekonomickou nezávislost, o svou suverenitu. Dnes jsou Šajeni plnoprávnými občany USA, ale co z jejich identity přežilo? Lze u Šajenů nalézt alternativu k některým paradigmatům západní civilizace?

Zveme Vás na přednášku Romana Tadiče, překladatele a badatele, specializovaného na domorodé kultury Velkých plání, která bude spojená s prohlídkou původních indiánských artefaktů. 

Termíny