Křest knihy Petra Pitharta

Kurzy, vzdělání, konference

Petr Pithart uvádí svou novou knihu o aktivních letech v politice let devadesátých, o době mimo politiku až do současnosti, v jejich následcích a souvislostech, v krizích i „nadějných vyhlídkách“...

Rozhovoru o tom, jak politika žhne i vychládá, stává se dějinami a o dějinách samotných se účastní Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Academia, které Pithartovy reflexivní memoáry vydalo, a autor diskutovaných protektorátních „průvodců“; dále Petr Havlík, jeden z aktérů politiky devadesátých let, dnes z odstupu mapující její následky; a historik Jan Rychlík, odborník na dějiny české, středo- a východoevropské, přibližující téma z časového nadhledu svého oboru.

Křížový rozhovor vede Jan Vít, editor knihy Po devětaosmdesátém

Termíny