Plankenheimové na Loketsku v 17. a 18. století (přednáška pro veřejnost)

Volný čas

Loketské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu zve zájemce k návštěvě přednášky, která se koná ve středu 25. listopadu v 17 hodin v nově otevřeném centru pro veřejnost v Kostelní ulici čp. 81. Tématem přednášky je rod pánů z Plankenheimu, náležející k typickým zástupcům drobné šlechty, která se usazovala na Loketsku v pobělohorské době. Vstup je volný.


Pozvánka (JPG).

Termíny