ADVENTNÍ KONCERT – VESELÉ VÁNOČNÍ HODY

Hudba

Zazní adventní písně (Veselé vánoční hody, Poslouchejte křesťané, Syn boží se narodil) a vánoční skladby G. F. Handela, A. Vivaldiho, J. J. Ryby atd.

 

Účinkují

Účinkují: Zdena Kloubová soprán, Dana Hegerová flétna, Petr Přibyl viola, Jan Sládeček violoncello, David Švec cembalo.

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny