HOST: Jan Bárta: PITCH

Divadlo

„Současnost je doba bytostně rozumová, reflexivní, nezanícená, která vzplane chvilkovým nadšením a pak důmyslně spočine v netečnosti.“  

                                                                                            S. Kiergegaard 


Jako bych přeslechl to, co jsem viděl a nevšiml si toho, co stojí přímo přede mnou a hlasitě na mě mluví. Mohlo to dojít až tak daleko? Jak pozoruhodné. To už by se mi ale nemělo stávat, mohl bych tak ztratit přítomnost a směr svého původního záměru - neztratit se! Měl bych raději zpozornět a snažit se být všemi smysly natolik vnímavý a pozorný ke všemu co se objeví, až si konečně všimnu, že už mě někdo dávno ocenil svojí pozorností. 

Co vlastně přesně upoutává naší pozornost? Nakolik se musíme soustředit, abychom vnímali určitý objekt nebo děj? Platí zajetá rovnice, že naší primární pozornost upoutává převážně nápadnost, neočekávanost a originalita? Člověk je čím dál tím víc nucen k rozšiřování svého vnímání. Zvyšuje tím intenzitu podnětů, které musí vnímat najednou a to často ve velice krátkém časovém úseku. Čím víc se ovšem snaží o jasné a zřetelné uchopení více podnětů současně, tím méně se na ně soustředí. Dochází k přehlcení a tím následovně ke snížení rozpoznávajících schopností. Soustředíme se více na krátké povrchní prožitky, které nám zajistí okamžitou a snadnější zpětnou reakci.

Účinkují

Idea, text, obsazení: Jan Bárta
Světlo, zvuk: Tomáš Morávek 
Hudební spolupráce: Tomáš Procházka / Erikk Mckenzie
Dramaturgie a režijní spolupráce: Tereza Vohryzková 
Produkce: Markéta Černá

Termíny