Veselé vánoční hody

Hudba

Adventní koncert skladeb od G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. J. Ryby, G. B. Cervetta aj. Dále zazní adventní písně Veselé vánoční hody, Poslouchejte křesťané, Syn boží se narodil aj.

Účinkují

Zdena Kloubová - soprán

Dana Hegerová - flétna

Petr Přibyl - viola

Jan Sládeček - violoncello

David Švec - cembalo

Termíny