Každý má nějaký talent. Využijte to!

Kurzy, vzdělání, konference
Máte jasnou životní vizi, kterou naplňujete nebo jen zkoušíte, zda to vyjde? Velmi často jsme konfrontování ať už přímo nebo prostřednictvím kolegů a známých s talenty a "netalenty". A jak souvisí talent s úspěchem v zaměstnání nebo v podnikání? A souvisí vůbec?
Na tyto otázky vám pomůže odpovědět psycholožka a lektorka Mgr. at Ing. Soňa Plháková.   Obsah kurzu
  1. Jaká je vaše vize? Kam ve svém životě směřujete? Čím byste svůj život rádi naplnili? A je  vůbec důležité někam směřovat? První část semináře bude zaměřena na zmapování představ účastníků o tom, co konkrétního by se v budoucnu mělo stát, aby svůj život vnímali jako hodnotný a naplněný smyslem.
  2. Jaké jsou vaše přednosti a vnitřní potenciál? Jak souvisí vaše inteligence s vašimi talenty a v čem může být inspirující teorie vícečetné inteligence od profesora Gardnera? Každý účastník si projde model vícečetné inteligence a bude hledat konkrétní důkazy o svém talentu.
  3. Chcete svůj talent jen objevit nebo ho i rozvinout? A co by mohlo být prvním krokem? Účastníci si vytvoří svůj akční plán s konkrétními kroky pro naplnění své vize.
Výstupy

Zúčastníte-li se semináře, pak se můžete těšit na prožitkovou zkušenost, aktivní program a plně využitý čas za pomocí různých koučovacích technik, kotvení pozitivních zážitků či řízené meditace.

 

Kontakt: Ing. Šárka Kšiňanová
              558 387 150
              firemnikurzy@trisia.cz

 

 

 

 

 

Termíny