5. MEZIŠKOLNÍ KONFERENCE

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Ve čtvrtek 12. listopadu mohou studenti středních škol diskutovat v Praze v Mramorovém sále České spořitelny o aktuálních celospolečenských tématech. Uskuteční se zde totiž již 5. ročník Meziškolní konference, která probíhá v rámci projektu „Můžu ti pomoct“, jehož cílem je prevence rizikového chování mladých lidí a snaha poskytnout jim zajímavé alternativy pro trávení volného času.

 

Chceme do světa, ale pustíme migranty k nám? Co na to demografická křivka Evropy? Jaká je optimální rovnováha mezi sportovními aktivitami a školními povinnostmi? Jakým způsobem ovlivňují nová média naše životy? Na tyto otázky a další související aktuální či společenská a sociální témata se zaměří účastníci letošní Meziškolní konference. O tom, jak se uvedené okruhy dotýkají dnešní mladé generace, zde budou společně hovořit studenti ze středočeských středních škol s odborníky a navzájem. „Studenti si sami mohou zvolit téma, formu prezentace a také si vyzkouší na vlastní kůži, jaké je to, veřejně prezentovat své myšlenky před posluchači a diskutovat s nimi,“ uvádí Jiřina Faloutová, ředitelka projektu Dělej, co tě baví, z. ú, která je společně s obecně prospěšnou společností Dialog Jessenius organizátorem akce.

 

Na konferenci se letos představí kromě studentů i zajímaví hosté. Možnost zapojit studenty při asistování osobám s těžkým zdravotním postižením přijde nabídnout i zástupce obecně prospěšné společnosti Asistence. Se svým příspěvkem o nebezpečí na internetu vystoupí také Lenka Eckertová, úspěšná autorka několika knih o této problematice. Prostor prezentovat své názory dostane 30 studentů z 8 středních škol, kteří mohli zpracovat zadaná témata libovolným způsobem a formou.

 

Meziškolní konference funguje pod hlavičkou preventivního projektu „Můžu ti pomoc“, který vznikl s cílem podporovat a rozvíjet prevenci rizikového chování a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami na školách.

Více informací na www.dialog-jessenius.cz

Termíny