Soutěžní blok C

Film
Kategorie MINI – technika stop-motion.
Termíny