Soutěžní blok B

Film
Filmy kategorie MINI – animovaný film na téma Japonsko, komiks a MINI – technika stop-motion.
Termíny