Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference
• 4 x 2 hodiny přednášek a cvičení • Technika řeči • Práce s emocemi • Neverbální komunikace • Trénink řečnických dovedností
Účinkují

Dana Gabrielová

Termíny