Camp - tak trochu zábavnější výuka anglické konverzace pro teenagery od 16ti

Kurzy, vzdělání, konference

"Camp" je speciální týdenní prázdninový kurz s podobnou strukturou, časovým programem i značnou intenzitou jako naše systematické  týdenní kurzy. Liší se v několika bodech:

1) Kurz je navržen specielně pro dospívající děti (12-18 let), čemuž je přizpůsoben program, speciální učebnice pro tuto věkovou kategorii a stanovena zvýhodněná cena.

2) "Camp" je koncipován pro různé pokročilosti současně, přičemž podmínkou je znalost elementární gramatiky a schopnost komunikovat alespoň jednoduchým způsobem anglicky. Posluchači budou teprve na kurzu rozdělení do skupin dle své úrovně pokročilosti. Společné aktivity jsou organizovány tak, aby byly vhodné pro všechny úrovně.

3) Součástí kurzu bude i zajímavý program plný her, projektů, sportu i tvůrčích činností. I tento program je však veden v angličtině.

4)Kurz procvičuje gramatiku a jazykové dovednosti na základě materiálů, které jsou blízké skutečnému životu dospívajících, a to za maximálního využití zábavných prvků.

5) Veškerá konverzace, včetně vzájemné komunikace mezi studenty, probíhá po celou dobu pobytu v co největší míře v angličtině.

6) Výuka je založena na učebnicích "Next Move " a "Activate!" a hlavním cílem kurzu je rozvoj slovní zásoby a nabytí sebevědomí v jejím používání. Kromě učebnic jsou v kurzech používány tematické učební pomůcky a materiály.

7) Kurz plně respektuje specifika věkové kategorie cílové skupiny.

Kontakty

www.hampson.cz

Termíny