Metrix - týden v angličtině pro maturanty

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz MATRIX je určený těm, kteří by rádi zdokonalili své jazykové dovednosti a připravili se na maturitní zkoušku, nebo na některou z mezinárodních zkoušek z angličtiny. Intenzivní výuku jsme citlivě zkombinovali takovým způsobem, aby byla podnětná a zajímavá pro mladé lidi.

Maturanti budou na kurzu seznámeni se základní strukturou maturitní zkoušky z anglického jazyka a budou systematicky rozvíjet jazykové dovednosti, které jsou nutné pro její úspěšné absolvování. Zároveň budou průběžně opakovat gramatiku, která je zahrnuta do úrovně maturitní zkoušky. Velký důraz však bude kladen i na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností. Uvažuje-li student o tom, že si bude chtít skládat  zkoušku ve vyšší obtížnosti (B2), může se po absolvování prvního dne na kurzu po poradě s lektorem rozhodnout, zda bude ve skupině využívající speciální učebnice pro zkoušku maturitní, či zda bude ve skupině, která využívá učebnice cílené spíše na mezinárodní zkoušky úrovně B2.

Studenti, kteří už mají maturitní zkoušku za sebou, mohou ve variantě Matrix Premium volit mezi dvěma pokročilostmi - úrovní B1 a úrovní B2, tedy mezi pokročilostí Intermediate a Upper Intermediate, což jsou zároveň pokročilosti, ve kterých je v České republice ročně v průměru skládáno nejvíce mezinárodních zkoušek. Během kurzu studenti projdou praktickou přípravou na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, která však je citlivě kombinována s rozvojem obecné angličtiny a jazykových dovedností. To znamená, že hlavním cílem zde není pouze zvládnout nějaký test, ale především opravdu zdokonalit svou angličtinu.

Kurz využívá moderní učebnice "Maturita Activator" (varianta Matrix pro maturanty), "Premium B1" a "Exam Accelerator" (varianta Matrix Premium pro vysokoškoláky). Kniha "Maturita Activator" od nakladatelství Longman zohledňuje novou podobu maturitní zkoušky z anglického jazyka. Knihy "Premium" a "Exam Accelerator" rovněž od nakladatelství Longman byly specielně uzpůsobeny tak, aby kombinovaly obecnou angličtinu s přípravou ke zkouškám.

Součástí kurzu jsou i aktivity šité na míru mladým studentům - jako jsou projekty, hry, sportovní činnosti, tvůrčí činnosti, hudba, film. I ty jsou však vedeny výhradně v angličtině. Studenti stráví týden mezi svými vrstevníky a pod vedením profesionálních lektorů. Kurz MATRIX má podobnou strukturu, časový program i značnou intenzitu, na jakou jsou zvyklí naši dospělí posluchači z týdenních kurzů, respektuje však specifika věkové kategorie cílové skupiny.

Po absolvování kurzu mají studenti možnost na naší škole složit renomované mezinárodní zkoušky Pearson Tests of English (PTE) na kterékoliv z požadovaných úrovní (A1-C2). Při úspěšném absolvování těchto zkoušek certifikát potvrdí úroveň angličtiny v mezinárodním měřítku a pomůže vyniknout na trhu práce, studovat, nebo si nalézt práci v zahraničí a zvýšit  vlastní kvalifikaci. Při vyšších úrovních ho zpravidla lze běžně nechat uznat jako zkoušku z jazyka na českých vysokých školách.

Kontakty

www.hampson.cz

Termíny