Manželé Vackovi: Patagonie a Antarktida

Volný čas
Beseda s projekcí.
Termíny