Jak přežít první (k)rok

Volný čas

Co znamená být na všechno sama? Dennodenně čelit psychické i fyzické agresi, navíc od toho nejbližšího člověka? Přicházet domů se strachem? Bát se kvůli nezodpovědnému partnerovi exekutorů? Nemít kde bydlet? Být odříznut od přátel, rodičů, od pomoci? Beseda s odborníky o samoživitelství je určena všem, které tato problematika zajímá a rádi by se dozvěděli bližší informace. Besedy se zúčastní: Mgr. Daniela Brůhová - sepsala příběhy žen, Mgr. Kamila Šaffková - koordinátorka programu psychosociální pomoci a podporovaného bydlení, Veronika Richtrová - koordinátorka programu psychosociální pomoci a podporovaného bydlení, PhDr. Jiří Novák – psycholog, Mgr. Markéta Rozehnalová - právník (rodinné právo, exekuce).

 

Jsou mezi námi ženy (i muži), pro které jsou takové situace každodenním údělem. Perou se doslova o holou existenci, jsou vrženy do vztahové, psychické i ekonomické pasti, z níž je velmi obtížné se vysvobodit. Jde to, ale často jen pomalu, krok za krokem a za velmi vysokou  cenu.  Kniha Jak  přežít  první  (k)rok ukazuje na  příkladu  sedmi  žen  a  jejich typických (modelových) životních situacích možnosti, jak obtížné podmínky řešit a zvládat anebo eliminovat jejich následky. Všech sedm žen, jejichž osud budeme sledovat, se v určité fázi stalo klientkami obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, která jim pomohla v rozhodujících chvílích jejich života. Jejich autentické, mnohdy velice syrové a emocionálně  vypjaté  výpovědi nás  seznamují  s  celým  bolestným  obdobím  od  počátku problému až do jeho konečného vyřešení. Klíčové okamžiky jejich příběhů jsou komentovány řadou odborníků (psychologů, právníků, finančních poradců aj.), kteří navíc na závěr každého příběhu poskytují souhrnné rady. V závěru knihy ještě najdete důležité kontakty a seznam institucí, které mohou pomoci.

 

Obecně  prospěšná  společnost WOMEN  FOR  WOMEN byla  založena  v říjnu  2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. Cílovou skupinou jsou samoživitelé, převážně sólo matky a jejich děti, které se dostaly do tíživé životní situace. WOMEN FOR WOMEN o.p.s. se zabývá poskytováním konkrétních projektů a programů pro samoživitele a mapováním potřeb cílové skupiny, jejich vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení jejich situace.

Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029.

Účinkují

Odborníci - samoživitelství žen

Termíny