Jak viděl KLDR nakladatel a spisovatel František Mandát

Volný čas

Nakladatel, publicista, spisovatel a příležitostný cestovatel František Mandát vypráví: Jak jsem viděl KLDR aneb viděl jsem KLDR? Po besedě následuje autogramiáda.

 

Pět let od původního nápadu trvalo, než se podařilo se severokorejskou stranou domluvit a uskutečnit mimořádně zajímavou cestu napříč KLDR. František Mandát toužil navštívit místa,   kam   turisté   v Severní   Koreji   nejezdí   –   jako   například   Diamantové   hory, severokorejské východní pobřeží i pozoruhodné památky UNESCO (staré buddhistické kláštery a hrobky korejských císařů), o kterých se příliš neví. Severní Korea je vůbec zemí zahalenou tajemstvími, zemí nedůvěřivou, jen pomalu se otevírající světu, zemí, kde je například velmi omezeno fotografování. Přesto se mu i přes zákazy podařilo nafotit a hlavně bez úhony domů dopravit na sedm tisíc fotografií, ne vždy   pořízených za ideálních podmínek a v ideální kvalitě. Jakkoliv byla ze strany hostitelů cesta organizována nezvykle dlouho a pečlivě, viděl a setkal se s reáliemi, které naorganizovány být nemohly a nebyly. O tom všem by chtěl vyprávět. A taky posluchačům Severní Koreu alespoň slovně a prostřednictvím fotografiích představit tak, jak ji před několika měsíci viděl a zároveň společně s auditoriem popřemýšlet, nakolik se tento obraz liší od té KLDR, která zůstává světu skryta.

 

František Mandát se narodil  6.3.1952 v Broumově. Dětství prožil v Havířově, nejčastěji v tamní  Městské  lidové  knihovně.  Rád  četl  hlavně  cestopisy,  zejména  Hanzelkovy  a Zikmundovy, Otakara Batličky aj., a snil o dalekých krajích. Přes studia na vojenských školách, se dostal k práci v novinách, kdy působil jako redaktor kulturní rubriky Obrany lidu,   a   posléze   i   k tolik   vytoužené   práci   publicistické.   Sám   napsal   několik   próz (Semestrálky, Facky do života, Kolejení) a rozhlasových dramatizací (Hledám Michaelu, Smyčka, Zápisky o válce galské). Společenské změny v roce 1989 ho zastihly ve Svazu českých spisovatelů. Po rozpuštění tohoto uměleckého svazu založili s manželkou vlastní nakladatelství a vydavatelství (Fajma a Start), zaměřující se zejména na vydávání knih pro mládež. V posledních deseti letech navštívil mnohá z míst, o kterých dříve pouze četl. Nevšední postřehy z cest do již více než sedmdesáti zemí všech kontinentů se chystá vydat knižně.

Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029.

Účinkují

František Mandát

Termíny