Martin Vopěnka představí svou knihu Nová planeta

Volný čas

BesedaaautogramiádaspisovateleanakladateleMartina Vopěnkysekonáupříležitosti vydání knihyNováplaneta.

 

Prastarýpříběhzdalekébudoucnostivypráví oDanielovi,kterývyrůstávtechnickyvyspělé azcelauzavřenécivilizacinazývající seNováplaneta.Odlidštěnáspolečnostdělícísena vyvolenéa nevyvolenépředstírá,žeopustilaZemi,aleveskutečnostikolemsebejen postavilaneprostupnýval. VyvolenýaprivilegovanýDanmilujesvétřinevlastníbratrya netuší,žeoni honenávidí.Dílem jejichzradysejednohodneocitnenahromaděmrtvolpod valemNovéplanety.

 

 

Účinkují

MartinVopěnka (1963)ječeskýspisovatelžijícívPraze.  ZasvůjrománMojecestado ztracenazískalvýročnícenuMladéfrontyzaliteraturu2005.V posledníchletechvzbudila velkou pozornost jeho trilogiepro mládežSpící město,Spící spravedlnost,Spící tajemství nominovaná  na  Zlatou  stuhu,  nebo  knížka  pro  dospělé  Nebarevné  vzpomínky,  jež  je křehkouapronikavouvýpovědíodětstvívšedesátýchletech. Vrcholem Vopěnkovytvorby prodospělébyldoposud románPátý rozměr, kterýletosvychází vBritánii.Nejenvněm,ale vcelésvétvorbě Vopěnkačerpázesvéhoširokéhopřehledu,kterýzískaljednakstudiem matematikya fyzikyasvýmicestovatelskýmiaktivitamiizájmemoosuda budoucnost lidskécivilizace.MartinVopěnkajemimojinéčlenem Asociacespisovatelů,ČeskéhoPEN klubua předsedouSvazučeskýchknihkupců a nakladatelů. Je zakladatelema vlastníkem nakladatelstvíPráh.

Termíny