Kroměřížský zámecký areál v kontextu evropské umělecké a intelektuální diskuse (změna tématu přednášky)

Volný čas

Ve čtvrtek 5. listopadu bude místo Mgr. Ondřeje Zatloukala přednášet Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., ředitelka metodického centra, na téma: Schloss Hof – znovuvzkříšený sen. Původní plánovaná přednáška proběhne v jednom z následujících bloků, termín přednášky bude upřesněn. Sledujte prosím webové stránkyl. Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na přednášku, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu v 17 hodin v Květné zahradě. Přednáška představí zámek a obě zahrady v zrcadle otázek, jež byly zásadní pro tehdejší společnost. Přiblíží evropské zámecké areály, které se pro kroměřížské majitele staly inspirací.


Především zámecká sala terrena a Květná i Podzámecká zahrada v sobě zahrnují jak reakce na vybrané zámecké areály Itálie, Francie, Nizozemska, Anglie, Rakouska či Německa, tak i ohlasy mnohdy zásadních duchovních aspektů evropské intelektuální diskuse. Zámek a obě kroměřížské zámecké zahrady v konfrontaci s předními evropskými areály představí Mgr. Ondřej Zatloukal z Muzea umění Olomouc. Vstupné 30 Kč.

Další informace na webu NCZK

Termíny