Rétorika nejen pro introverty

Kurzy, vzdělání, konference
Rétorika nejen pro introverty

Čeká vás prezentace nebo veřejné vystoupení a máte obavy, že se nebudete cítit ve své kůži? Bojíte se, že to dopadne špatně? Nebojte se víc, než je nezbytně nutné. Pomohu vám.

 

 Program kurzu

1. Síla a jedinečnost introvertů. Co mohou druhým nabídnout?

2. Jak prezentovat a nezničit se? Dobrá příprava zahrnuje i péči o sebe.

3. Neverbální komunikace. Přecvičovat, či nepřecvičovat introvertní projevy?

4. Hlasová technika. Dechová, hlasová a artikulační cvičení.

5. Trocha češtiny a stylistiky nikoho nezabije.

6. Kompozice veřejného vystoupení. Jaké máme možnosti? Upoutat dramatickým chaosem, nebo pomoci najít smysl a řád? Důležitost zarámování.

7. Základní typy prezentací v Powerpointu, jejich výhody a nevýhody.

8. Krátké samostatné prezentace účastníků kurzu. Jejich strukturované hodnocení a individuální doporučení.

Délka kurzu: 4 hod.

Místo konání: Jazykové centrum Correct, Kozí 2, Brno

Více zde: http://www.skolitelka.eu/kurzy-retoriky/

Účinkují

Lektorka:

Mgr. Hana Borovská, Ph.D., je celoživotní hledačka pravdy a chyb (www.ceske-korektury.cz). Pravdu hledala dlouhé roky zejména v literatuře a filosofii, v letech 2001–2015 působila jako odborná asistentka na katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty MU v Brně. Vedla semináře a přednášky zaměřené na kultivování jazykového projevu, prezentačních dovedností, umění úspěšné a bezkonfliktní komunikace. Jejím cílem vždy bylo podporovat lidi ve schopnosti srozumitelně a přijatelně vyjadřovat vlastní názory, přijímat i pohled ostatních a vytvářet pro takovou komunikaci bezpečné a inspirativní prostředí.

kontakt:

hana.borovska@gmail.com

Termíny