Cesta z deprese 1 - Přijetí a vděčnost

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Dvoudílný seminář vychází ze seriálu promluv terapeuta Jana Zahradníka Havelky nazvaných Cesta z deprese a zveřejňovaných na youtube. Lektorka je spoluautorkou chystané stejnojmenné knihy, která vyjde v prosinci 2015. Zveřejněná doporučení praktikuje dlouhodobě a s částečným ziskem. Seminář je příležitost seznámit s originálním konceptem péče o duševní zdraví, vystavěném na spirituálních základech, který se v mnohém odchyluje od převládajících tradičních i alternativních postupů. 

 

Nabídne vám nástroje, pomocí kterých můžete své emoce a myšlenky povznést na vyšší úroveň vlastními silami. Už jen to může přinést léčivou úlevu. První část je zaměřena na techniky, které vám pomohou se sklizní – přijetím toho, co jste zaseli svými činy v minulosti, a druhá na podporu co nejlepší setby – utváření vaší budoucnosti a nejlepší možné varianty vašeho budoucího já.

 

Určeno zejména těm, kteří už vědí, že největším problémem jsou si oni sami. 

 

Cesta z deprese 1 – Přijetí a vděčnost

1. Přijetí jako základ duševního zdraví a nejlepší cesta z deprese

2. Rituál přijetí – výklad, nácvik a měření jeho účinnosti

3. Vyšší stupeň  – přijímání s láskou a vděčností podle Kouzla Rhondy Byrne

4. Co dělat, když něco nejde přijmout? 

5. Rituál péče o vnitřní dítě – přijetí vlastní zranitelnosti, citlivosti, emocionality

6. Meditace – navázání kontaktu s vnitřním dítětem

 

Délka semináře: 3 hod.  

 

S sebou: tužku, blok nebo papíry a podložku na psaní, pohodlné oblečení, malou plyšovou hračku nebo cokoliv, co symbolizuje vnitřní dítě (není nezbytné).

Účinkují

Lektorka:

Mgr. Hana Borovská, Ph.D., je celoživotní hledačka pravdy a chyb (www.ceske-korektury.cz). Pravdu hledala dlouhé roky zejména v literatuře a filosofii, v letech 2001–2015 působila jako odborná asistentka na katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty MU v Brně, kde se především prohloubilo její zklamání z toho, že v akademickém prostředí se nedá najít ani pravda, ani návod na to, jak žít. Odpověď na tuto otázku stále hledá a o své objevy a přešlapy na cestě za (sebe)poznáním a spiritualitou se ráda dělí. Společně s Ing. Janem Havelkou je spoluautorkou knihy Cesta z deprese, která vyjde v prosinci 2015. 

 

Kontakt a více informací:

hana.borovska@gmail.com

www.skolitelka.eu

 

Termíny