Erich Fromm, umění milovat

Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška • Cesta za láskou, bytím a svobodou • Mít nebo být • Život a dílo významného sociologa a psychologa   Místo konání: Nová Akropolis, Štefánikova 458, Zlín
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny