Ars combinatoria (Dagley, Daněk, Preschoux, Urbásek et al.)

Výstava

Olomoucká výstava propojí svět matematiky a výtvarného umění.

Vzájemné interakce výtvarného umění a matematiky dokládá mezinárodní výstava Ars Combinatoria v olomoucké Galerii Caesar. Svá díla inspirovaná kombinatorikou či geometrií na ní představí výtvarníci Mark Dagley z USA, Sébastien Preschoux z Francie, Robert Urbásek ze Slovenska a tuzemský zástupce Ladislav Daněk.

„Výstava dokumentuje možnost netriviálních přesahů vědy a umění, které mnohdy bývají velmi překvapivé. Na jedné straně může být vědecká ilustrace sama o sobě artefaktem ve výtvarném umění, na straně druhé umělci mnohdy vytvoří spontánně díla, která mohou mít vědeckou, v tomto případě matematickou interpretaci,“ uvedl autor a kurátor Jan Andres, který je současně vedoucím Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Vedle své profese matematika se dlouhodobě věnuje i výtvarnému umění.

Myšlenka na uspořádání výstavy v Olomouci vznikla při jeho pobytu v Paříži s tamním umělcem Sébastienem Preschouxem. Všichni kurátorem oslovení umělci prokazují zálibu v geometrizujících vizích a kombinatorických vizualizacích už dlouhodobě.

Výstava se koná s podporou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Další dokumenty k akci

     
Termíny