Čaj o šesté - Co mi chce říct moje tělo?

Volný čas

Umíte naslouchat svému tělu? 
Abychom byli v souladu sami se sebou, potřebujeme být v souladu nejen po duchovní stránce, ale i po té fyzické. 

Věříte, že každé trápení na těle může být následkem trápením duše? Že vám tímto dává duše zprávu?
Ale jak zjistit, co přesně nám chce říct?
Ukážeme si několik informačních kanálů, kde hledat, jak řešit svou osobní situaci, jak se naučit číst své vlastní tělo.

Kontakty

www.osvobodse.cz

Termíny