Jaroslav Klápště: Obrazy a suché jehly

Výstava, Volný čas

Naše Muzeum a Galerie svou v pořadí sedmou výstavou připomíná malířskou a grafickou tvorbu Jaroslava Klápště (1923-1999), umělce který svým významem daleko přesáhl hranice regionu, v němž žil a tvořil.

Zastoupeny jsou obrazy a suché jehly z období od 60. do 90. let.

Výstava, která byla slavnostně zahájena 22. října za účasti Elišky Klápšťové, malířovy manželky, potrvá do 13. prosince.

Termíny