Indiáni a Matka Země

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška u příležitosti Dne Země
  • Vztah původních obyvatel Ameriky k přírodě
  • Úcta člověka k minerálům, rostlinám a zvířatům
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny