Den dobrovolnictví

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Dobrovolníci - hrdinové dneška
  • Ukázky tvůrčích dílen a dovedností dobrovolníků z Nové Akropolis u příležitosti
  • Mezinárodního dne dobrovolníků
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny