Erich Fromm, umění milovat

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška  
  • Cesta za láskou, bytím a svobodou
  • Mít nebo být
  • Život a dílo významného sociologa a psychologa
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny