Literární hlasy střední Evropy

Kurzy, vzdělání, konference

Eseje o střední Evropě, jako o výjimečném a svébytném geografickém i duchovním prostoru, psali význační intelektuálové 20. století: Václav Havel, Milan Kundera, Györgi Konrád, Czesław Miłosz… Uplynula celá desetiletí a my můžeme zkoumat, zda byl původní koncept naplněn, či opuštěn. 

Setkání se současnými autory z visegrádských zemí – prozaikem Attilou Sirbikem (Maďarsko), prozaikem a básníkem Darekem Foksem (Polsko), básníkem Kamilem Bouškou (ČR) a prozaičkou a nakladatelkou Janou Bodnárovou (Slovensko) – moderuje Tereza Semotamová.

Akci pořádá Institut umění – Divadelní ústav. Partnery setkání jsou Středoevropský diskusní klub, Institut umění, Villa Decius (koordinátor), Petőfi Irodalmi Múzeum a Literárne informačné centrum.

Termíny