Arméni na Mojžíšově hoře – dny neštěstí zase pominou

Kurzy, vzdělání, konference

Letos uplyne 100 let od genocidy Arménů, 125 let od narození Franze Werfela a 75 let od jeho smrti. Literární večer je věnován Werfelově románu Čtyřicet dní

Účast na debatě přislíbili překladatel Hanuš Karlach, germanista Milan Tvrdík, dramatik Jan Vedral a armenistka Milada Kiliánová

Diskusi moderuje novinář Petr Vizina.

 

Termíny