Masterclass: Artavazd Pelešjan

Volný čas
Artavazd Ašoti Pelešjan (1938), arménský režisér, jehož tvorba se pohybuje na hranici mezi hraným, avantgardním a dokumentárním filmem. Už během studií na sebe upozornil filmem Začátek (1967), ve kterém na archivních dokumentárních záběrech zkoumá možnosti filmové montáže jako zdroje nového iluzivního pohybu zpřítomňujícího převratné procesy společenských přeměn. Ejzenštejnovy a Vertovovy postupy rozvinul v převratnou techniku distanční montáže, která má odhalovat libovolné formy pohybu a promlouvat současně jazykem umění, filozofie i vědy. Pelešjan situuje diváka do pozice vzdáleného pozorovatele, který vnímá jevy spíše v souvislostech než jednotlivě. Podobně jako individuální postavy, splývají v jeho filmech také autentické archivní záběry se záběry nově inscenovanými.
Termíny