Patřili k Rudým brigádám. 1968-1979

Film, Dokument
Termíny