Surrealismus - blok 4: Filmy Ludvíka Švába

Film
Ludvík Šváb se nezříkal ukotvení v amatérské kinematografii, přesahuje ji ovšem svým experimentátorským přístupem, surrealistickou hravostí a odbornou reflexí filmového média.
Termíny