Školní výlet a jeho organizace

Kurzy, vzdělání, konference

číslo akreditace MŠMT ČR: 14844/2015-1-575 
akreditováno v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR (DVPP)

Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby školních výletů a škol v přírodě a zejména s odpovědností a riziky, která nese organizátor výletu či školy v přírodě dle zákona 159/1999 Sb. po novele NOZ.     Komu je seminář určen: 
ředitelům škol a školských zařízení  * učitelům 1.stupně ZŠ * učitelům 2.stupně ZŠ * učitelům gymnázií * učitelům SOŠ a SOU *  učitelům VOŠ * učitelům speciálních škol  * vychovatelům školských zařízení * trenérům sportovních škol *  pedagogům volného času
    

Na závěr obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT ČR.

Termíny