Zkouška Místní zástupce cestovní kanceláře (Delegát) PK 65-026-M

Kurzy, vzdělání, konference

Zkouška Profesní kvalifikace Místní zástupce cestovní kanceláře - Delegát je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace Delegáta v rámci celoživotního vzdělávání.

Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj).   Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka práce delegáta, předložení a obhajoba vypracované domácí práce v rozsahu cca 8-10 stran), ústní části a zkoušky z cizího jazyka, v případě, že uchazeč nedoloží certifikát stupně B2 nebo vyšší k uznání jazykové znalosti.   Zkouška z cizího jazyka: Místní zástupce komunikuje zejména s česky hovořícími turisty, ale musí také v zahraničí komunikovat s např. dodavateli služeb - v hotelu, hotelové recepci, restauraci atd. To znamená, že musí umět českému turistovi zprostředkovat komunikaci např. v hotelové recepci. Jazyková zkouška probíhá v ten samý den jako zkouška odborná.

Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj).

Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka práce delegáta, předložení a obhajoba vypracované domácí práce v rozsahu cca 8-10 stran), ústní části a zkoušky z cizího jazyka, v případě, že uchazeč nedoloží certifikát stupně B2 nebo vyšší k uznání jazykové znalosti.

Zkouška z cizího jazyka: Místní zástupce komunikuje zejména s česky hovořícími turisty, ale musí také v zahraničí komunikovat s např. dodavateli služeb - v hotelu, hotelové recepci, restauraci atd. To znamená, že musí umět českému turistovi zprostředkovat komunikaci např. v hotelové recepci. Jazyková zkouška probíhá v ten samý den jako zkouška odborná.

K datu tzv. closed date - uzávěrky přihlášek (vždy 2 týdny před daným termínem zkoušky) je třeba odevzdat přihlášku včetně všech příloh a zaplatit poplatek za zkoušku. Nesprávně vyplněné, neúplné nebo nezaplacené přihlášky nebudou ke zkoušce zařazeny.

Zkoušku doporučujeme skládat po absolvování kurzu Delegát cestovní kanceláře, který Vás řádně připraví. Cena zkoušky je 600 Kč platná po dobu až tří měsíců od ukončení kurzu.

Termíny