Zkouška Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury PK 65-032-N

Kurzy, vzdělání, konference

Zkouška Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury PK 65-032-N je nejvyšším možným stupněm kvalifikace Pracovníka CK nebo CA v rámci celoživotního vzdělávání.

 

Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka práce pracovníka cest. kanceláře, předložení a obhajoba vypracované domácí práce v rozsahu cca 15 -20 stran), ústní části.   Zkouška se koná v jazyce českém.

 

Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka práce pracovníka cest. kanceláře, předložení a obhajoba vypracované domácí práce v rozsahu cca 15 -20 stran), ústní části.

Zkouška se koná v jazyce českém.

K datu tzv. closed date - uzávěrky přihlášek (zpravidla dva týdny před daným termínem zkoušky) musíte mít podanou přihlášku, zaplacenou platbu a dohodnuté (zadané) téma práce.

Zkoušku doporučujeme skládat po absolvování kurzu Pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury, který Vás řádně připraví. Cena zkoušky je 600 Kč platná po dobu až tří měsíců od ukončení kurzu.

Termíny