Zkouška Průvodce Prahou PK 65-028-N

Kurzy, vzdělání, konference

Zkouška Profesní kvalifikace Průvodce Prahou je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání.

Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka průvodcovského výkladu, předložení a obhajoba vypracované domácí práce), ústní části a zkoušky z cizího jazyka, v případě, že uchazeč nedoloží certifikát stupně B2 nebo vyšší k uznání jazykové znalosti.

  Zkouška z cizího jazyka: V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této dílčí kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat. Jazykovou zkouškou stupně B2 je například státní jazyková zkouška nebo v anglickém jazyce FCE nebo tzv. nová maturita vyššího stupně.

Zkouška se skládá z části písemné (test), praktické (ukázka průvodcovského výkladu, předložení a obhajoba vypracované domácí práce), ústní části a zkoušky z cizího jazyka, v případě, že uchazeč nedoloží certifikát stupně B2 nebo vyšší k uznání jazykové znalosti.

Zkouška z cizího jazyka: V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této dílčí kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat. Jazykovou zkouškou stupně B2 je například státní jazyková zkouška nebo v anglickém jazyce FCE nebo tzv. nová maturita vyššího stupně.

K datu tzv. closed date - uzávěrky přihlášek (vždy 2 týdny před daným termínem zkoušky) je třeba odevzdat přihlášku včetně všech příloh a zaplatit poplatek za zkoušku. Nesprávně vyplněné, neúplné nebo nezaplacené přihlášky nebudou ke zkoušce zařazeny.

Zkoušku doporučujeme skládat po absolvování kurzu Průvodce pro region Praha, který Vás řádně připraví. Cena zkoušky je 600 Kč platná po dobu až tří měsíců od ukončení kurzu.

Termíny