Škola kouzel 14.00 (pro školy)¹

Divadlo

Škola kouzel – představení pro děti

Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíškem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková

 

(pro školy)¹ Takto označená představení jsou pro určená pro školy - jednotná cena: 65 Kč a pedagogický doprovod zdarma. V případě volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodněných podmínek - jednotná cena: 90 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky.

 

Účinkují

Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková

Termíny