Škeble a kněz

Film, Krátký film
Nejvýznamnější nepokrytě feministický film své doby (před Dreyerovým Pánem domu z r. 1925), klasické dílo tzv. francouzského filmového impresionismu.
Termíny