Amnesty International - Stop násilí na ženách

Volný čas
Promítání dokumentu s následnou debatou.
Termíny