Metodický den Národního památkového ústavu v rámci tématu Cihla a její matka hlína

Volný čas

Specializované odborné setkání s přednáškami, výstavou a prezentacemi výroby a typologie cihel. Příklady záchrany památek z nepálených i pálených cihel.


Cihla a její matka hlína je jedním z ročních odborných památkových témat NPÚ vztahujících se k tradičním materiálům a jejich využití, k nimž se jednotlivá pracoviště NPÚ připojují přednáškami, výstavami, workshopy či komentovanými prohlídkami a dalšími aktivitami určenými veřejnosti. Více informací o tématu

 

Místo a termín konání:
  • Přednášková budova Metodického centra moderní architektury v Brně, vstup z Preslovy ulice, Brno-Pisárky, čtvrtek 12. listopadu 2015, 9–16 hod.
Program:

Pozvánka s programem ke stažení (ve formátu PDF)

9.00–10.00

prezence účastníků s možností komentované prohlídky vily Stiassni

10.00

Úvodní slovo ředitele NPÚ, ÚOP v Brně PhDr. Zdeňka Váchy

10.10

Téma NPÚ Cihla a její matka hlína. Obnova kulturních památek pomocí hliněných technologií v Jihomoravském kraji
Mgr. Alena Dunajová, NPÚ, ÚOP v Brně

10.30

Archeologie Brna, torzální architektura s důrazem na stavební keramiku, David Merta, Archaia Brno, o. p. s.

10.50

Využití experimentu ve výzkumu tradičních hliněných staveb v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy
Mgr. Martin Novotný, Ph.D., NÚLK Strážnice

11.10

Hliněné technologie ve středních Čechách
Mgr. Jana Berková, NPÚ, ÚOP středních Čech

11.30

Zkušenosti s přenesením zdiva z nepálených cihel
Mgr. Markéta Hanzlíková, NPÚ, ÚOP středních Čech

11.40

diskuse

12.00–13.00

přestávka

13.00

Pevnostní cihla pro rekonstrukci Terezína
Mgr. Jolana Tothová, NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

13.20

Statické zajištění cihelného zdiva památkových objektů
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., FAST VUT v Brně

13.50

Několik poznámek k obnově cihelného zdiva z pohledu restaurátora
MgA. Josef Červinka, restaurátor

14.10

Technologie čištění a konzervace režných cihelných fasád. Obnova fasády městských lázní v Ústí nad Labem a Mozartea v Jungmannově ulici v Praze
Ing. Pavel Šťastný, CSc., REMMERS CZ, s. r. o., FF UJEP v Ústí nad Labem

14.30

Charakterizace a restaurování historické keramické dlažby
Ing. Alexandra Kloužková, CSc., VŠCHT v Praze

14.30

diskuse

15.00

komentovaná prohlídka vily Stiassni

Doprovodný program:
  • Výstava kolkovaných cihel – Bc. Alena Andělová, Dis., a Jan Anděl, www.laterarius.cz
  • Výstava fotografií realizací obnov pomocí hliněných technologií na objektech lidového stavitelství v Jihomoravském kraji.

Garant setkání: Mgr. Alena Dunajová

Účast na metodickém dnu a zájem o dopolední komentovanou prohlídku vily Stiassni je nutné předem potvrdit e-mailem na adrese: nevesela.jana@npu.cz

Termíny