Sláva a prokletí Lídy Baarové

Volný čas
Snad žádná česká herečka minulého století nezažila tak rychlý vzestup a vzápětí tak hluboký pád. Snad nikdo si nevysloužil tolik obdivu a pak nenávisti jako Lída Baarová. Stanislav Motl se – jako jediný z českých novinářů a publicistů – s Lídou Baarovu pravidelně setkával. Přednáška S.Motla s projekcí jeho filmu!
Termíny