Erich Fromm, umění milovat

Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška • Cesta za láskou, bytím a svobodou • Mít nebo být • Život a dílo významného sociologa a psychologa Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)
Termíny