Adventní koncert v kapli zámku Stekník

Volný čas, Pro děti

Adventní koncert v zámecké kapli Navštívení Panny Marie ve Stekníku se koná v sobotu 12. prosince.


http://www.zamek-steknik.cz/

Účinkují: Vladimír Jelínek – varhany, Lukáš Pavlíček – hoboj, Lucie Rozsnyó – soprán

Vladimír Jelínek se narodil v Praze, kde nejprve prošel osmi lety dětské modelové třídy katedry metodiky HAMU (doc Anna Máchová-Heryánová), členstvím v Kühnově dětském sboru (sbormistr Jiří Chvála) a Svatojakubském chrámovém souboru (regenschori Josef Hercl), s nimiž později též instrumentálně spoluúčinkoval. Absolvoval Státní konzervatoř v Praze (prof. Jaroslav Vodrážka) a Colloquium muziek Universiteit Utrecht v Nizozemsku. Vladimír Jelínek koncertuje v České republice a pravidelně také v zahraničí (např. kvalifikace do projektu Aurelia). Je regenschorim kapucínského kostela sv. Josefa v Praze, a kantorem DEGP kostela sv. Martina ve zdi; externě se s ním můžete setkat např. u sv. Mikuláše na Malé Straně (Psalterium), v Emauzích (Emauzský sbor a orchestr) a u sv. Jakuba na Starém Městě (regenschori Jakub Zicha). Dlouhodobě spolupracuje se Základní uměleckou školou v Dobrušce (řed. František Zima). Hudební improvizaci se věnuje nejen klasické, ale v příslušném prostředí také např. jazzové. Kompozice stojí v pozadí interpretační činnosti, ale ze sedmdesáti tří skladeb a skladbiček bylo třicet tři provedeno.

Lukáš Pavlíček je výrazná osobnost v nastupující generaci českých hobojistů. Narodil se v roce 1986 v Rakovníku, vystudoval pražskou konzervatoř ve třídě Bedřicha Vobořila a Vladislava Borovky. Pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Zúčastnil se několika mistrovských kursů (Stefan Schilli, Jean-Louis Capezzali). U Stefana Schilliho, sólisty Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, pak v roce 2011 studoval i na Univerzitě Mozarteum v rakouském Salcburku. Od roku 2006 je hobojistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pravidelně hostuje v Pražském komorním orchestru, ve Filharmonii Brno, v Jihočeské komorní filharmonii nebo Pražské komorní filharmonii. Koncertoval mimo jiné ve Španělsku, Řecku, Japonsku a Koreji. Při komorních projektech se pravidelně setkává s Pražským dechovým oktetem. Na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky v Ostravě získal roku 2006 1. místo ve své kategorii a zároveň se stal absolutním vítězem oboru hoboj. V roce 2010 natočil pro Český rozhlas debutovou sólovou nahrávku, Koncert pro hoboj a orchestr Jana Nováka. Doprovázela ho Plzeňská filharmonie pod vedením Tomáše Braunera. V roce 2012 natočil společně se členy Pražákova kvarteta komplet Kvartetů pro hoboj a smyčce od Františka Vincence Kramáře.

Lucie Rozsnyó vystudovala operní zpěv na JAMU v Brně. Absolvovala studijní stáže na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a na Anton Bruckner Privatuniverzität v Linci. Jako stipendistka se zúčastnila mnoha mezinárodních kursů. Na mezinárodní pěvecké soutěži Leoše Janáčka získala 1. cenu a také ocenění za nejlepší interpretaci české soudobé skladby. Další ocenění získala na Internationale Sommerakademie Prag–Wien–Budapest za nejlepší interpretaci díla L. Janáčka. V roce 2012 obdržela 1. cenu ABA Music Award (Austria Barock Akademie Gmunden, R. Dubrovsky). Jako sólistka hostovala v Národním divadle v Brně, Praze a Bratislavě. Věnuje se koncertní činnosti v České republice i v zahraničí a vystupuje na četných hudebních festivalech (Pražské jaro, Moravský podzim, Forfest, Janáčkův máj aj.). Kromě interpretace barokní hudby (Musica Florea, Ensemble Inégal, Ensemble Damian, Aurette, Hoffmusici) se věnuje také hudbě 20. a 21. století (ISHA trio).

Termíny