Erich Fromm, umění milovat

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Erich Fromm, umění milovat Přednáška • Cesta za láskou, bytím a svobodou • Mít nebo být • Život a dílo významného sociologa a psychologa
Účinkují

Mgr. Ivana Hurytová - lektorka Nové Akropolis

Termíny