Kino Ponrepo dětem: Lunapark filmových vynálezů

Film

Lunapark filmových vynálezů
moderované pásmo pohádek s filmovou dílnou / 100 min. / 35 mm
od 3 do 100 let / česky

Víte, jak lidé přišli na to, že se můžeme na pohádky také dívat? Zjistili, že naše oči jsou schopné zapamatovat si, co viděli před malou chvíli. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k němu ale dlouhá cesta, při které vznikla spousta zajímavých novinek. V lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíte a také si vytvoříte vlastní krátké příběhy. Ty budeme sledovat v přístrojích, jako je praxinoskop, ale i na plátně, za pomoci laterny magiky. Aby filmy byly dokonalé, doplní je hudebním doprovodem náš klavírista.

Hanibal v pralese (ČSR 1932, 6 min.)
Zasadil dědek řepu (r. J. Trnka, ČSR 1945, v. bez dialogů, 10 min.)
Uzel na kapesníku (r. H. Týrlová, J. Pinkava, ČSR 1958, v. bez dialogů, 15 min.)
Rek na výstavě psů (Reksio medailista, r. M. Cholerek, PLR 1974, v. bez dialogů, 9 min.)

Termíny