Posezení s Cimbálovou muzikou Dušana Kotlára

Hudba

Posezení s Cimbálovou muzikou Dušana Kotlára

 

P O S E Z E N Í  S  V Í N E M  A  M U Z I K O U

Zveme Vás na posezení - ochutnávku - při skleničce dobrého vína

dne 24.10. 2015 od 19.00 v Kulturním domě v Tatobitech.

Ochutnáme 10 -12 vzorků „Velkých vín od malých vinařů“ možná bude i překvapení!!!!

K degustaci nám bude hrát cimbálová muzika Dušana Kotlára z Liberce se zpěvačkou, cimbalistkou Olgou Kostelencovou, která je jedna z našich nejlepších zpěvaček a folkloristek.

  www.cimbalka-liberec.cz

Vína si také budete moci na místě zakoupit nebo objednat.

Vstupenky se zálohou 200,- Kč bude možno zakoupit na Obecním úřadě v Tatobitech od

5.10.2015.

 

Více : http://www.tatobity.cz/storage/1443624699_sb_rijen.pdf

Účinkují

Cimbálová muzika Dušana Kotlára

Kontakty

www.tatobity.cz

Termíny